Växtreglering och bekämpning av skadegörare i rödklöver

Sju försök i två försöksserier viste att växtreglering med Moddus i diploid rödklöver gav stora merskördar. I en försöksserie var merskördarna statistiskt säkra. Bekämpning av skadegörare gav endast en liten merskörd och man vet inte vilka skadedjur som bekämpades.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down