Växtreglering och bekämpning av skadegörare i vitklöver

Fem försök i två försöksserier viste att vitklöver inte bör växtregleras. Bekämpning av skadegörare gav ingen signifikant merskörd men förbättrade grobarheten av de skördade fröna.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down