Växtreglering och bekämpning av svampsjukdomar i timotej

Tre försök viste att växtreglering med CCC eller Moddus gav enorma merskördar i timotej. Svampbekämpning gav en merskörd som dock bara var statistisk signifikant i ett av tre försök.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down