Växtreglering och delad kvävegödsling på våren i ängssvingel

Fem försök viste att växtreglering gav en merskörd på 21% i ängssvingel. Det gav ingen statistisk säker merskörd att dela på kvävegödslingen på våren.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down