Växtreglering och svampbekämpning i fodersorter av rörsvingel

Tre försök visade att växtreglering gav stora och statistisk säkre merskördar i fodersorter av rörsvingel. 0,8 l/ha Moddus var ekonomisk optimal dos. Svampbekämpning gav endast merskörd i ett försök.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down