Växtreglering och svampbekämpning i rödsvingel

Två försök viste att växtreglering gav stora men inte statistisk signifikanta merskördar i rödsvingeln. 0,6 l/ha Moddus 250 EC vid begynnande axgång var bästa lösningen. Effekten av svampbekämpningen i försöken var osäker. Cycocel och fungicider med innehåll av propiokonazol bör inte blandas.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down