Växtreglering, sjukdomar och skadegörare i engelskt rajgräs

9 försök i tre försöksserier visade att extra kväve och en intensiv behandling med växtreglering samt bekämpning av svampsjukdomar och eventuellt skadegörare gav de högsta skördarna i engelskt rajgräs. Det registrerades inga skadegörare i försöken.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down