Växtreglering, sjukdomar och skadegörare i engelskt rajgräs

Fem försök i tre försöksserier med svampbekämpning, växtreglering och bekämpning av skadegörare viste varierande resultat av svampbekämpning. Växtreglering gav stora merskördar i två försöksserier. Bekämpning av skadegörare gav statistisk signifikant merskörd i ett försök.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down