Vi är drogade av olja

Västvärlden är tungt beroende av olja och den är på väg att ta slut. År 2010 når världens produktion sin topp. Därför har bioenergin en gigantisk potential menar Kjell Aleklett som inledde på konferensen den 1 mars på Alnarp.
chevron-down