Vi vill att du odlar ännu mer raps!

2006 behöver vi öka arealen med 30 %. Nu byggs en ny biodieselfabrik. Kapaciteten är 40.000 ton RME... så odla höstraps du också.
chevron-down