Viktigt påverkansarbete i LRF Växtodling

Inom LRF finns det i nuläget sex branschavdelningar där LRF Växtodling är en. Målet med branschavdelningarna är att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns. Ordförande i LRF Växtodling är Carl David Trozelli, tillika vice ordförande i SFO.
chevron-down