Vilka grödor slår 25 dt vårraps?

Det fortsatt höga rapspriset gör det intressant att jämföra lönsamheten i vårrapsodlingen med övriga vårsådda grödor. Men handeln erbjuder attraktiva fastpriskontrakt på spannmål och därför krävs det en hög avkastning av vårraps för att nå upp till samma lönsamhet som till exempel maltkorn.
chevron-down