Vilken är rätt utsädesmängd för höstraps?

Resultat från flera försöksserier visar på optimala utsädesmängder för höstraps som är något högre än dagens rekommenderade.
chevron-down