Vilken höstbehandling kräver frövallen?

Frövallar kräver omsorg på hösten för
att ge bra fröskörd kommande år.
I Danmark finns erfarenheter och försök
som också gäller för svenska förhållande.
chevron-down