Vinass i egen klass

Restprodukten Vinass var överlägsen övriga organiska gödselmedel till höstraps på våren. Det visade fältförsök i Västra Götaland som också illustrerade vikten av att sprida organiska gödselmedel tidigt på våren. Radavstånd och spridningsmetod hade inget inflytande på avkastningen i dessa försök.
chevron-down