Vivelvarning i klöverfrö

Klöverspetsvivlar kan orsaka stora skördeförluster i vitklöverfröodlingar. Håll noggrann uppsikt med fångstskålar och bekämpa före blomning eller en bit in i blomningen. Bekämpning kan även vara aktuell i rödklöver, men försöksunderlaget är sämre än i vitklöver.
chevron-down