Wij väljer tidigt vete

Robert Tiblom vinner viktiga dagar i augusti genom att välja tidigt vete som förfrukt till höstraps.
chevron-down