Ytterligare några aspekter på etablering höstraps

Flera olika faktorer påverkar skörderesultatet i höstoljeväxter. Såbäddens struktur och utsädesmängden är ett par av nyckelfaktorerna.
chevron-down