Bekämpning av spillsäd i höstraps, L5-8015, 2021

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FältForsk.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Åsby Väderstad Hushållningss. Borrby Apelås Lidköping
Publicering 12/1 2022 12/1 2022 12/1 2022
Led 1, kg/ha
Skörd 4337 2353 3998
Råfett 1939 1074 1852
Relativtal råfettskörd, mätare led 4 (se nedan)
1 100 113 93
2 104 117 89
3 101 106 92
4 100 100 100
5 101 127 85
6 103 119 94
7 98 128 98
8 100 127 93
9 104 117 90
10 100 118 97
11 101 111 93
12 101 123 96
13 104 122 93
14 98 116 92
15 98 123 93
16 100 112 95
Spillsäd OS 8015
chevron-down