Bekämpning av spillsäd i höstraps, L5-8015, 2023

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FältForsk.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Skepparslövsv. Kristianstad Eke, Lindärva, Vinninga Kedevad, Eketorp 510, Vadstena
Publicering
Mätarled, kg/ha
Skörd
Råfett
Relativtal råfettskörd, mätare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
P05-8015_2023_spillsäd
chevron-down