Försöken 2021

Odling / Oljeväxter / Försök

Det här är din bästa källa till försöken i oljeväxter 2021 (se även försöken avseende vallfrö 2021). Observera att resultaten uppdateras efter hand som de inkommer.

Senaste uppdatering: 8 september

Höstraps: sortförsök

OS 21: 9 av 9 redovisade försök
Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning (22 sorter + sortblandning).

OS 22 + P07-0822: 1 av 2 resp. 5/5 redovisade försök (saknas försök i Finland)
Sortförsök, främst i Mellansverige (15 sorter + sortblandning; 1 försök i OS 22 ligger i Finland).

OS 25: 4 av 4 redovisade försök
Klumprotresistenta sorter (10 sorter med klumprotresistens + sortblandning).

OS 27: 9 av 9 redovisade försök
Sorter som testas andra året eller mer (44 sorter + sortblandning).

Höstraps: odlingsteknik

P05-8015: 0 av 3 redovisade försök
Spillsäd i höstraps (16 led).

P05-8150: 0 av 3 redovisade försök
Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps (4 led).

OS-183: 0 av 3 redovisade försök
Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo (6 led).

P05-8010P: 0 av 3 redovisade försök
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling (6 led).

P05-8010R: 0 av 3 redovisade försök
Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling (6 led).

Höstrybs

Försök saknas.

Vårraps

Försök saknas.

Vårrybs

Försök saknas.

Oljelin

Försök saknas.

chevron-down