Höstraps, såteknik, Tempo, Väderstad, 2020 OS 183

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Västergården Grästorp Bobergs Västergård Borensberg Uppsala
Publicerat 22 aug 22 aug 22 aug
Resultat mätare: 45 cm, Tempo, 20 pl/m2
Fröskörd 3089 3456 5413
Skörd olja 1417 1406 2362
Relativtal oljeskörd
Radavstånd cm Såmaskin Utsädesmängd frön/m2
45 Tempo 20 100 100 100
45 Tempo 35 111 103 101
45 Tempo (ogödslat) 35 34 82 106
45 Tempo 50 115 125 103
45 Tempo 65 112 108 102
12,5 Rapid 50 114 124 99
chevron-down