Höstraps, såteknik, Tempo, Väderstad, 2021 OS 183

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd (Uppsala) Bobergs Västergård Håbergs Egd Grästorp
Publicerat 12/1 2022 (ej klassificerat) 12/1 2022 (ej klassificerat) 12/1 2022 (ej klassificerat)
Resultat mätare: 45 cm, Tempo, 20 pl/m2
Fröskörd 5204 3256 4809
Skörd olja 2287 1486 2280
Relativtal oljeskörd
Radavstånd cm Såmaskin Utsädesmängd frön/m2
45 Tempo 20 100 100 100
45 Tempo 35 102 103 108
45 Tempo (ogödslat) 35 89 95 38
45 Tempo 50 85 104 113
45 Tempo 65 83 97 108
12,5 Rapid 50 97 104 120
chevron-down