Höstraps, såteknik, Tempo, Väderstad, OS 183, 2019

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd A
Sannarps egendom
E
Västergården Grästorp
D
Nybble gård Väderstad
F
Uppsala
Publicerat 13/8 13/8 14/10 14/10
Resultat mätare: 45 cm, Tempo, 20 pl/m2
Fröskörd 4238 5235 3842 3755
Oljeskörd 1967 2407 1725 1775
Relativtal oljeskörd
Radavstånd cm Såmaskin Utsädesmängd frön/m2
45 Tempo 20 100 100 100 100
45 Tempo 35 100 103 103 92
45 Tempo (ogödslat) 35 80 65 56 90
45 Tempo 50 96 100 113 96
12,5 Rapid 50 105 100 110 90
chevron-down