Höstraps, såteknik, Tempo, Väderstad, OS 183, 2022

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Uppsala Täcktö Prästgård Klockrike Emtunga gård Vara
Publicerat Utvintrat 2022-09-05 2022-09-26
Resultat mätare: 45 cm, Tempo, 20 pl/m2
Fröskörd 2726 4256
Skörd olja 1110 1938
Relativtal oljeskörd
Radavstånd cm Såmaskin Utsädesmängd frön/m2
45 Tempo 20 100 100
45 Tempo 35 114 104
45 Tempo (ogödslat) 35 68
45 Tempo 50 118 105
45 Tempo 65 102 105
12,5 Rapid 50 126 104
chevron-down