Höstraps, såteknik, Tempo, Väderstad, OS 183, 2022

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Uppsala Täcktö Prästgård Klockrike Emtunga gård Vara
Publicerat
Resultat mätare: 45 cm, Tempo, 20 pl/m2
Fröskörd
Skörd olja
Relativtal oljeskörd
Radavstånd cm Såmaskin Utsädesmängd frön/m2
45 Tempo 20
45 Tempo 35
45 Tempo (ogödslat) 35
45 Tempo 50
45 Tempo 65
12,5 Rapid 50
chevron-down