Örtogräs i oljelin, L5-0830, 2019

Odling / Oljeväxter / Försök

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Rökinge Liselund Linköping Skofteby Lidköping
Resultat mätare (obehandlat), frö, 9 % v.h 1581 2300
Oljeskörd 586 928
Behandling Tidpunkt Olja, rel.
Obehandlat   100 100
1,0 l Callisto 100 SC Senast 3 dagar efter sådd 123 112
1,5 l Callisto 100 SC Senast 3 dagar efter sådd 123 112
15 g  Gratil 75 WG Grödan 5-8 cm 149 110
15 g  Gratil 75 WG + 0,2 l MCPA 750 Grödan 5-8 cm 147 113

chevron-down