Örtogräsbekämpning i höstraps, ej plöjt, OS-8010-R, 2023

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FältForsk.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Borgeby Gård, Bjärred HS Sandby Borrby Mulltorp
Publicerat
Led 1, kg/ha
Skörd
Råfett
Relativtal råfettskörd, mätare led 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P05-8010P 2023
chevron-down