Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjningsfritt, P05-8010-R, 2020

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FältForsk.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Sandby G Borrby G:a Hemmesdyngev. Smygehamn Håbergs Egd. Grästorp
Publicerat 29 sep 29 sep 29 sep
Led 1, kg/ha
Skörd 2862 2209 1653
Råfett 1320 1004 748
Relativtal råfettskörd, mätare led 1
1 100 100 100
2 165 186 167
3 174 185 143
4 184 179 133
5 182 203 176
6 185 203 188
chevron-down