Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, OS-8010, 2024

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FältForsk.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Linköping Visby Borrby Kattarp Gaseberg
Publicering
Led 1, kg/ha
Skörd
Råfett
Relativtal råfettskörd, mätare led 1 (se nedan)
1
2
3
4
5
6
7
8
Försöksplan örtogräs Plöjt 2024
chevron-down