Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, OS-8010 P, 2022

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FältForsk.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Gustav Adolfsgatan Linköping Väskinde Visby Borgeby gård Bjärred
Publicering 2022-10-18 2022-10-18 2022-10-18
Led 1, kg/ha
Skörd 3684 2751 4762
Råfett 1705 1258 2231
Relativtal råfettskörd, mätare led 1 (se nedan)
1 100 100 100
2 118 144 128
3 116 153 122
4 106 105 110
5 115 142 96
6 114 148 124
7 117 148 133
chevron-down