Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, OS-8010 P, 2022

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FältForsk.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Gustav Adolfsgatan Linköping Väskinde Visby Borgeby gård Bjärred
Publicering
Led 1, kg/ha
Skörd
Råfett
Relativtal råfettskörd, mätare led 1 (se nedan)
1
2
3
4
5
6
7
chevron-down