Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, OS-8010 P, 2023

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FältForsk.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Lagestorp Vallåkra Väskinde Visby Säby Ullevi Linköping
Publicering
Led 1, kg/ha
Skörd
Råfett
Relativtal råfettskörd, mätare led 1 (se nedan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P05-8010P 2023
chevron-down