Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, P05-8010 P, 2020

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FältForsk.

Resultat, försöksplatser

Försöksvärd Fylla Norrgård Vadstena Väskinde Visby Borgeby G Bjärred
Publicerat 29 sep 29 sep 29 sep
Led 1, kg/ha
Skörd 3816 1163 2129
Råfett 1780 488 945
Relativtal råfettskörd, mätare led 1 (se nedan)
1 100 100 100
2 117 227 203
3 109 170 184
4 107 247 198
5 114 261 216
6 112 237 221
chevron-down