Sort och utsädesmängd i oljelin OS 917 - 2019

Odling / Oljeväxter / Försök

  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Serenade 500-1100 är ett utsädesmängdsförsök som ligger slumpat i sortförsöket, dessutom ingår två led med extra kväve.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
F
Viby Sävgården Arboga
D
Rökinge Liselund Vreta Kloster
D
Årestad Vikingstad
E
Skofteby Lidköping
Publ. - - - -
Mätarsort: Serenade, frö kg/ha, 9 % v.h., olja TS
Skörd 2101 3933 3850 4245
Oljeskörd 889 1568 1608 1841
Oljeskörd, rel.
 Serenade 100 100 100 100
 Taurus 94 99 117 96
 Buffalo (OVB 1001-01) 86 96 98 89
Utsädesmängd och kväve
 Serenade 500 105 86 107 92
 Serenade 900 94 98 113 96
 Serenade 1100 101 100 113 108
 Serenade 700+40 N 107 108 113 96
 Serenade 1100+40 N 116 101 112 108

chevron-down