Sortförsök i höstraps, L7-0822, 2020, Mellansverige (område F)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Linjesort (övriga sorter = hybrider)
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2020 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
DK Explicit 5879 2667 106 49,7 5
SY Florian 5838 2631 105 49,5 5
Mercedes 5742 2589 103 49,5 5
DK Exstorm 5671 2558 102 49,6 5
Sortblandning 5569 2505 100 49,4 5
Atora 5298 2374 95 49,2 5
Butterfly 4939 2227 89 49,5 5
DK Severnyi 4838 2135 85 48,5 5
PR44D06 4716 2100 84 49 5
DK Sequel 4955 2097 84 46,5 5

chevron-down