Sortförsök i höstraps, OS 25, 2020-2023, Klumprot

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2020-2023 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Crocant 5468 2457 112 49,1 6
Crotora 5258 2422 111 50,5 14
Crocodile 5190 2368 108 50,0 14
Sortblandning 4769 2186 100 50,2 14
DK Plasma 4759 2142 98 49,3 6
DK Pledge 4775 2104 96 48,2 7
LG Scorpion 4580 2064 94 48,9 6
SY Aliboom 4502 2050 94 50,1 6

chevron-down