Sortförsök i höstraps OS7-21-2020

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning.

  • De 5 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Mercedes.
    Sorten Atora ingår med 3 utsädesmängder. dvH = dvärghybrid, Sortnamn i blått = linjesort. Övriga hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Skrukeby Frälsegård Mjölby
D
Sättuna Mellangård Linköping
B
Christinelund Vassmolösa
B
Roma Romakloster
B
Gärsnäs Gård Gärsnäs
A
Jordholms­vägen Vellinge
E
Kampetorp Grästorp
E
Junf Bystorp Kvänum
Publicerat 12 aug 12 aug 21 aug 21 aug 21 aug 21 aug 12 aug 21 aug
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd 5930 6422 5828 4448 8279 5707 3391 3548
Skörd olja 2838 2906 2628 2006 3715 2604 1511 1635
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100
SY Jack 105 109 102 87 96 111 104 101
SY Blossom 103 115 110 93 102 107 99 104
PX131 (dvH) 97 110 99 90 89 95 91 99
X16WT342C 105 111 101 108 90 110 101 107
Melodie 90 106 92 89 102 97 75 96
DK Expat 105 99 123 111 99 103 108 111
DK Extremus 94 101 104 84 104 98 102 102
Phantom 90 105 88 93 90 92 70 100
Tempo 93 105 99 102 104 101 94 86
Crotora 105 99 92 97 98 102 96 99
INV1024 99 95 109 95 100 92 102 109
INV1035 96 105 103 99 105 101 114 107
INV1120 99 101 103 81 87 84 76 105
Dazzler 99 114 107 88 101 102 101 109
Crocodile 95 93 106 100 90 97 83 97
ESC17073 97 108 102 92 84 90 80 95
Collector 85 102 103 81 87 83 85 97
Ambassador 103 93 108 96 110 101 110 115
Artemis 108 89 108 105 107 96 103 117
Guzzi 91 75 102 81 104 89 91 102
Cardan 95 112 101 94 99 95 80 90
Atora 107 117 101 97 99 100 86 98
Atora 35 pl/m2 100 105 95 84 91 100 85 96
Atora 20 pl/m2 82 101 101 94 93 92 81 79
Utsädesmängd - Atora (45 frön/m2 = mätare)
45 frön/m2 100 100 100 100 100 100 100 100
35 frön/m2 93 90 101 97 94 100 98 98
20 frön/m2 77 86 94 87 92 92 94 81

chevron-down