Sortförsök i höstraps OS7-21-2022

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning

  • De 5 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = Sortblandning = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Flistad Skattegård
Vreta Kloster
D
Skrukeby Frälsegård Mjölby
B
Christinelund Vassmolösa
B
Gervalds Visby
A
Raftasten Borrby
A
Jordholmsvägen Vellinge
A
Höganäs
E
Emtunga gård Vara
E
Apelås Lidköping
Publicerat
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd
Skörd olja
Relativtal oljeskörd
*Sortblandning
 V375OL
 WRH612
 DK Exbury
 CWH462
 DK Exlevel
 Flemming
 Triathlon
 Murray
 Kasalla
 BNE175
 BNG2489
 Aurelia
 LG Areti
 LG Auckland
 LG Austin
 RNX 203037
 SY Lionetta
 PT299
 X18WX291C
 X18WX292C
 INV1330
 Codex
 Helypse
 KWS Heikos
 Kepler
 Dart
 DMH512

chevron-down