Sortförsök i höstraps OS7-22 & L7-0822, 2019

Odling / Oljeväxter / Försök

Sortförsök Halland och Mellansverige.

  • De 3 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = Sortblandning = Harnas, Avatar, DK Explicit, Mercedes.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE OS 22 & L7-0822

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
A
Stora Skee Harplinge
F
Uppsala
D
St. Lövhulta Gård Eskilstuna
D
Sörby Gård Västerås
D
Anders Sjölinder Odensbacken
Serie OS 22 L7-0822 L7-0822 L7-0822 L7-0822
Publicerat 13 aug 3 sept 20 aug 20 aug 26 sept
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd 3228 3922 5674 4720 3823
Skörd olja 1490 1776 2598 2265 1656
Relativtal oljeskörd
Sortblandning* 100 100 100 100 100
PR44D06 97 101 82 89 102
DK Explicit 130 97 103 127 120
Mercedes 113 110 97 106 114
Atora 119 100 92 105 100
Dariot 129 85 92 111 95
SY Harnas 100 97 72 74 67
SY Annabella 107 100 93 99 90
DK Sequel 111 87 83 109 113
Butterfly 117 102 95 99 89
chevron-down