Sortförsök i höstraps OS7-22 & L7-0822, 2020

Odling / Oljeväxter / Försök

Sortförsök Halland och Mellansverige.

  • De 3 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = sortblandning = SY Harnas, Avatar, DK Explicit och Mercedes). Samtliga sorter är hybridsorter, (dvH) = dvärghybrid.
  • OS 22 med och utan svampbehandling. L07-0822 alla led med svampbehandling.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE: OS 22 & L7 0822

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
A
Stora Skee Harplinge
F
SLU, Lövsta Uppsala
F
Sörby Västerås
D
St. Lövhulta Eskilstuna
D
Anders Sjölinder Kumla
F
Äskelunda Bälinge
Serie OS 22 L7-822 L7-822 L7-822 L7-822 L7-822
Publicerat 29 sep 29 sep 22 aug 27 sep 29 sep 27 sep
Not. CV=17
osäkert resultat angrepp av kålfluga
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 3230 5956 6266 5218 4420 5984
Skörd olja 1509 2567 2858 2318 1974 2806
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100
PR44D06 (dvH) 60 89 85 80 94 74
DK Exstorm 82 106 102 104 100 98
DK Explicit 110 109 105 107 111 102
Mercedes 84 106 103 104 99 104
Atora 81 86 98 95 95 98
SY Florian 90 96 104 115 109 104
DK Sequel (dvH) 71 92 82 75 96 77
DK Severnyi (dvH) 81 95 84 77 95 77
Butterfly 102 99 85 88 90 84
chevron-down