Sortförsök i höstraps OS7-22 & L7-0822, 2021

Odling / Oljeväxter / Försök

Sortförsök Halland och Mellansverige

  • De 4 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Sortblandning = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Mercedes
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE: OS 22 & L7 0822

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
A
Agnegården Halmstad
F
Veckholms Säby gård Enköping
F
Uppsala
D
St. Lövhulta Eskilstuna
D
Led 4 Örebro
F
Sörby Gård Västerås
Serie OS 22 822 822 822 822 822
Publicerat 16 aug 25 aug 2 sep 12 aug 8 sep 25 aug
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd 3857 6794 5277 3567 5423 5773
Skörd olja 1747 2997 2272 1599 1960 2507
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100
PR44D06 75 86 95 113 108 96
DK Exstorm 107 88 88 95 103 86
DK Explicit 115 95 79 107 104 85
Mercedes 96 101 99 90 105 100
Atora 104 92 92 100 105 91
DK Severnyi 91 81 93 122 107 82
SY Florian 85 103 98 113 95 101
SY Iowa 91 89 90 106 110 75
DK Sequel 73 94 95 125 109 84
Smaragd 94 98 99 106 105 98
Hambre 92 86 83 105 102 81
PT275 87 90 102 102 109 92
Architect 110 100 98 103 102 97
Tyrion 81 85 90 92 111 93
PX131 85 102 107 137 108 99
chevron-down