Sortförsök i höstraps OS7-22 & L7-0822, 2022

Odling / Oljeväxter / Försök

Sortförsök Halland och Mellansverige.

  • De 4 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = Sortblandning = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE: OS 22 & L7 0822

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
A
Tjärby Gästgivareg. Laholm
Finland
Helsingfors
Finland
Helsingfors
F
Balingsta Prästgård Uppsala
F
Uppsala
F
St. Lövhulta Gård Eskilstuna
F
Byrsta sången Kumla
F
Sörby Gård Västerås
Serie OS 22 OS 22 OS 22 L7-0822 L7-0822 L7-0822 L7-0822 L7-0822
Publicerat
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd
Skörd olja
Relativtal oljeskörd
*Sortblandning
 PR44D06
 DK Explicit
 Mercedes
 Atora
 DK Severnyi
 SY Florian
 DK Sequel
 Smaragd
 Hambre
 Parcours
 PX131
 Absolut
 Herakles
 PT303
 Artemis
 DK Expat
 Akilah
 Aurelia
 LG Areti
 LG Auckland
 DK Sephor
chevron-down