Sortförsök i höstraps OS7-22 & L7-0822, 2024

Odling / Oljeväxter / Försök

Sortförsök Halland och Mellansverige.

  • De 4 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = Atora, Triathlon, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE: OS 22 & L7 0822

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
A
Eldsberga
Finland F
Enköping
F
Uppsala
F
Eskilstuna
F
Uppsala
F
Odensbacken
Serie OS 22 OS 22 L7-0822 L7-0822 L7-0822 L7-0822 L7-0822
Publicerat
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd
Skörd olja
Relativtal oljeskörd
Sortblandning
 Aganos
 PX141
 Helypse
 DK Explicit
 Mercedes
 DK Expose
 DK Expat
 Artemis
 DK Sequel
 Cristiano
 KWS Heikos
 LG Auckland
 Crotora
 Herakles
 PX144
 Triathlon
 DK Sephor
 DK Excentric
 PX147
 Janosh
 DK Exaura
 LG Arnold
chevron-down