Sortförsök i höstraps OS7-25-2019

Odling / Oljeväxter / Försök

Klumpresistenta sorter.

  • De 3 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = Sortblandning = Harnas, Avatar, DK Explicit, Mercedes (samtliga mottagliga för klumprotsjuka)
  • Samtliga övriga sorter med motståndskraft mot klumprotsjuka UTOM DK Explicit
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
B
Nöbbelöv Simrishamn
B
Bollerup Tomelilla
A
Reslöv Marieholm
E
Skofteby Lidköping
Publicerat 20 aug 20 aug 14 okt 14 okt
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 4943 5324 4943 5427
Skörd olja 2181 2290 2181 2385
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100
DK Explicit 101 97 108 113
Mentor 88 95 91 100
SY Alibaba 97 94 99 99
SY Alix 82 96 82 98
Croquet 89 96 104 92
Crome 103 106 109 101
Alasco 108 86 97 106
DK Platinium 94 81 82 99
DK Pliny 90 84 87 99
chevron-down