Sortförsök i höstraps OS7-25-2021

Odling / Oljeväxter / Försök

Klumpresistenta sorter.

  • De 3 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Samtliga sorter förutom Akilah har motståndskraft mot klumprotsjuka. Sortblandning = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Mercedes.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
B
Bollerup
Tomelilla
A
Brunnslöv
Hörby
A
Reslöv 2605
A
Höganäs
Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter) Försöket ligger på frisk jord
Publicerat 12 aug 10 aug 5 aug 25 aug
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 5979 4657 4561 3943
Skörd olja 2665 2087 2053 1853
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100
 Crome 107 110 107 140
 Alasco 84 82 85 115
 Crotora 108 110 111 131
 Crocodile 92 112 106 141
Alledor 104 104 98 124
DK Plastic 95 92 93 102
DK Pledge 89 80 90 121
CROOZER 95 100 96 127
RNX193207 94 101 103 105
PT284 92 98 93 129
chevron-down