Sortförsök i höstraps OS7-25-2022

Odling / Oljeväxter / Försök

Klumpresistenta sorter.

  • De 3 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = Sortblandning = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
B
Nöbbelöv Simrishamn
B
Bollerup Tomelilla
E
SW Seed Bjertorp
A
Nyhem Billeberga
Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter)
Publicerat
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd
Skörd olja
Relativtal oljeskörd
*Sortblandning
Crome
 Crotora
 Crocodile
 CROOZER
 PT284
 Crocant
 DK Plasma
 LG Scorpion
 SY Aliboom
chevron-down