Sortförsök i höstraps OS7-25-2022

Odling / Oljeväxter / Försök

Klumpresistenta sorter.

  • De 3 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
B
Nöbbelöv Simrishamn
B
Bollerup Tomelilla
E
SW Seed Bjertorp
A
Nyhem Billeberga
Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter)
Publicerat 2022-08-19 2022-08-19 2022-08-15
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 6944 5822 5780
Skörd olja 3319 2695 2696
Relativtal oljeskörd
*Sortblandning 100 100 100
 Crome 99 101 107
 Crotora 94 96 106
 Crocodile 99 101 105
 CROOZER 91 94 100
 PT284 82 74 85
 Crocant 100 111 101
 DK Plasma 90 94 91
 LG Scorpion 98 99 95
 SY Aliboom 86 93 97
chevron-down