Sortförsök i höstraps OS7-25-2023

Odling / Oljeväxter / Försök

Klumpresistenta sorter.

  • De 3 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = Atora, DK Expansion, Artemis, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
A
Nyhem Billeberga
B
Bollerup Tomelilla
B
Gamla Kyrkstigen, Simrishamn
A
Rosenhäll, Billeberga
Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter)
Publicerat
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd
Skörd olja
Relativtal oljeskörd
Sortblandning
Crotora
Crocodile
DK Pledge
Crocant
DK Plasma
Scorpion
SY Aliboom
Cromat
DMH526
chevron-down