Sortförsök i höstraps OS7-25-2023

Odling / Oljeväxter / Försök

Klumpresistenta sorter.

  • De 3 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = Atora, DK Expansion, Artemis, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
A
Nyhem Billeberga
B
Bollerup Tomelilla
B
Gamla Kyrkstigen, Simrishamn
A
Rosenhäll, Billeberga
Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter)
Publicerat 2023-08-30 Kasserat 2023-08-14
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 3500 3156
Skörd olja 1580 1389
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100
Crotora 101 126
Crocodile 89 101
DK Pledge 81 66
Crocant 96 103
DK Plasma 85 81
Scorpion 55 -
SY Aliboom 81 106
Cromat 84 108
DMH526 92 84
chevron-down