Sortförsök i höstraps OS7-25-2024

Odling / Oljeväxter / Försök

Klumpresistenta sorter.

  • De 3 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = Atora, Triathlon, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
E
Grästorp
B
Simrishamn
A
Löderup
A
Billeberga
Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter)
Publicerat
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd
Skörd olja
Relativtal oljeskörd
Sortblandning
 Kocazz
 Crotora
 Crocodile
 Cratos
 Croissant
 Crocant
 Cromat
 Crossfit
 RNX223243
 Create
chevron-down