Sortförsök i höstraps OS7-27-2022

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas andra året eller mer.

  • Resultaten är medeltal av obehandlat och svampbehandlat.
  • De 9 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = Sortblandning = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Broby Gård Vadstena
D
Hagalund Vadstena
B
St. Frö Mörbylånga
B
Björke Romakloster
B
Bollerup Tomelilla
A
Källstorpsv. Klagstorp
A
Höganäs
E
Hallebo Grästorp
E
Lindärva Vinninga
Publicerat
Kommentar
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd
Skörd olja
Relativtal oljeskörd
*Sortblandning
 DK Explicit
 DK Explicit, obetad
 V3160L
 DK Exception
 Atora
 Dariot
 DK Severnyi
 SY Florian
 DK Expansion
 Django
 George
 PX128
 DK Sequel
 Smaragd
 Hambre
 DK Exsteel
 Dynamic
 Parcours
 PT275
 Azurite
 LG Antigua
 PX131
 Absolut
 LG Avrion
 RGT Banquizz
 Haugustina
 Hostine
 Hodysse
 V367OL
 SY Henrietta
 Duplo
 Picard
 PT303
 Artemis
 Ambassador
 DK Expat
 Akilah
 DK Expectation
 DK Excited
chevron-down