Sortförsök i höstraps OS7-27-2022

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas andra året eller mer.

  • Resultaten är medeltal av obehandlat och svampbehandlat.
  • De 9 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Broby Gård Vadstena
D
Hagalund Vadstena
B
St. Frö Mörbylånga
B
Björke Romakloster
B
Bollerup Tomelilla
A
Källstorpsv. Klagstorp
A
Höganäs
E
Hallebo Grästorp
E
Lindärva Vinninga
Publicerat 2022-08-26 2022-08-24 2022-08-19 2022-08-19 2022-08-24 2022-08-17 2022-08-17 2022-08-17 2022-09-15
Kommentar Ingår ej i sammanställning Kasserat
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 4654 5077 4390 3901 7062 6697 5009 5219
Skörd olja 1887 2337 2030 1770 3195 3130 2404 2392
Relativtal oljeskörd
*Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100
 PR44D06 91 93 79 96 91 74 85 93
 DK Explicit 88 105 103 102 113 103 109 101
 DK Explicit, obetad 95 92 100 101 113 103 100 112
 V3160L 84 91 104 92 100 92 102 94
 DK Exception 91 82 109 93 107 94 101 90
 Atora 94 99 106 107 97 99 108 99
 Dariot 89 79 114 93 104 98 111 97
 DK Severnyi 94 81 97 89 90 79 88 88
 SY Florian 75 106 108 106 93 97 101 103
 DK Expansion 88 101 109 90 104 100 96 100
 Django 72 77 89 89 74 91 89 86
 George 91 83 92 92 97 99 96 101
 PX128 92 81 85 97 90 86 92 97
 DK Sequel 92 88 90 87 82 74 82 92
 Smaragd 93 87 107 101 98 100 94 98
 Hambre 80 72 98 83 102 105 97 92
 DK Exsteel 81 82 115 97 115 106 100 102
 Dynamic 91 91 105 90 108 101 93 93
 Parcours 90 110 100 100 94 98 101 97
 PT275 89 87 102 105 95 95 99 93
 Azurite 91 89 105 102 100 95 105 104
 LG Antigua 86 88 101 97 100 92 102 98
 PX131 95 91 85 93 99 89 101 96
 Absolut 86 89 103 96 102 97 103 93
 LG Avrion 78 85 107 93 106 106 97 98
 RGT Banquizz 95 96 96 89 90 99 100 101
 Haugustina 82 81 105 90 103 103 103 99
 Hostine 71 80 102 95 108 108 103 94
 Hodysse 90 91 109 100 106 102 99 93
 V367OL 87 91 98 93 102 101 106 99
 SY Henrietta 93 97 101 93 91 94 91 92
 Duplo 96 95 105 94 103 100 100 100
 Picard 86 107 99 92 102 110 94 94
 PT303 99 85 93 101 105 101 98 106
 Artemis 89 89 126 101 113 96 102 103
 Ambassador 85 89 116 96 104 102 95 106
 DK Expat 94 94 108 99 107 100 100 99
 Akilah 109 87 104 105 101 96 94 102
 DK Expectation 84 87 111 97 96 97 95 98
 DK Excited 92 101 104 94 110 102 96 97
chevron-down