Sortförsök i höstraps OS7-27-2024

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas andra året eller mer.

  • Resultaten är medeltal av obehandlat och svampbehandlat.
  • De 9 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = Atora, Triathlon, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
A
Eslöv
E
Ulvåsen Grästorp
E
Ulvåsen Grästorp
D
Borringe Säteri, Fornåsa
D
Skeppstad Västergård Motala
B
Kalmar
B
Gotland
B
Bollerup Tomelilla
A
Hemmesdynge Klagstorp
Publicerat
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd
Skörd olja
Relativtal oljeskörd
Sortblandning
 Aganos
 PX141
 Manhattan
 Helypse
 DK Explicit
 DK Expose
 DK Expat
 V367OL
 Artemis
 DK Exsteel
 DK Sequel
 Cristiano KWS
 Parcours
 Hodysse
 Hostine
 LG Austin
 LG Auckland
 DK Excited
 PT303
 Dazzler
 Akilah
 Herakles
 DK Exbury
 V 375 OL
 PT312
 LG Academic
 LG Adeline
 PX144
 Triathlon
 DK Sephor
 Romeo
 Bogota
 DK Exsun
 DK Excentric
 PX147
 RGT Paradizze
 Blackmoon
 Trinidad
 Janosh
 DK Exaura
 Crossfit
 LG Arnold
 DK Expat (Obetad)
 V316OL
chevron-down