Sortförsök i vårraps OS 1 - 2019

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat frö 9 % v.h. , oljeskörd i TS.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • De 3 högst avkastande på rep. försöksplats är markerade.
  • Blåmarkerad sort = linjesort, (CL) = Clearfieldsort, Övriga = hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE:s hemsida

Resultat, försöksplatser

Område
Plats
Enskilda försök
F
Hållingsbo Enköping
D
Bärby Strängnäs
D
Klostergården Vreta Kloster
B
Källunge Visby
A
Tygelsjö Södra Sandby
Publ. 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec 11-dec
Resultat mätarsort: Majong, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS
Skörd 3358 2880 4040 1933 1746
Oljeskörd 1460 1205 1710 750 705
Majong 100 100 100 100 100
Mosaik 94 96 92 96 124
Mirakel 106 112 99 130 163
Lexus 121 106 105 116 165
Cornelis 119 112 105 100 115
Lumen 115 115 106 122 151
Fergus 109 103 101 109 142
Lagonda 127 113 112 101 154
SW Y2907 107 86 97 95 121
SW Z2911 110 113 103 100 129
Performer 124 121 106 110 152
INV105 120 125 110 109 172
DLE17810S21 96 109 92 82 122
Solar (CL) 91 75 81 77 126

chevron-down